CODE: DEBUGGING THE GENDER GAP

Robin Hauser Reynolds – USA, 2015, 80’, vo En st Fr

DIM | ZON  29/01

15:00 Salle 5


 

FR Face au constat du manque de femmes et de personnes issues des minorités dans les métiers de l’ingénierie software en Amérique, le film pose la question : Que gagnerait la société s’il y en avait plus ? Enquête et rencontre des acteurs et actrices de terrain, de l’école maternelle à la conception de cette technologie de pointe. Dans le but de déconstruire ce système inégal et surtout d’encourager au changement.

NL Het valt niet te ontkennen dat er in de VS, net zoals elders, maar weinig vrouwen en personen uit minderheidsgroepen te vinden zijn bij software-ontwikkelaars. De film stelt de vraag: wat zou de maatschappij erbij winnen als dat anders zou zijn? Een enquête en een ontmoeting met terreinwerkers, vanaf de kleuterschool tot de ontwikkeling van deze spitstechnologie. Met de bedoeling dit systeem van ongelijkheid te ontmantelen en vooral een verandering aan te moedigen.

EN CODE documentary exposes the dearth of American female and minority software engineers and explores the reasons for this gender gap. It raises the question: what would society gain from having more women and minorities code?

EN PARTENARIAT AVEC INTERFACE 3

Robin Hauser Reynolds

Producer and documentary filmmaker for ‘Finish Line Features LLC’, she is also a business woman, professional photographer and social entrepreneur.

“It is really important to realize that diversity equals innovation.” ROBIN HAUSER REYNOLDS