IMPRESSIONS MORISOT

Monique Quintart – Belgique, 2016, 52’, vo Fr

DIM | ZON  29/01

17:00 Salle 5

FR “Longtemps seule femme du groupe des impression¬nistes, Berthe Morisot (1841 – 1895) en fut le centre et le lien. Auteure d’une oeuvre forte et novatrice, elle dut s’in¬venter un chemin, à une époque où les femmes n’étaient pas admises à l’Ecole des Beaux-Arts, et réussit à se faire une place aux côtés de Renoir, Monet, Degas, … J’ai mis mes pas dans les siens à la rencontre de sa peinture, de ses oeuvres graphiques, de ses textes et des paysages et maisons, où elle a vécu et travaillé. Autant d’éléments de la construction d’un portrait.” Monique Quintart

NL “Lange tijd was Berthe Morisot (1841-1895) de enige vrouw in de groep van de impressionisten, een stroming waarin ze als centrum en verbindende kracht fungeerde. Ze bouwde een sterk en vernieuwend oeuvre op, ontdekte haar eigen weg, in een tijd waarin vrouwen geen toegang hadden tot de Ecole des Beaux-Arts, en slaagde erin een plaats te verwerven naast Renoir, Monet, Degas, … Ik heb mijn voetstappen in die van haar gezet, in een ontdek¬kingstocht naar haar schilderijen, haar grafische werken, haar teksten, en de landschappen en plaatsen waar ze gewoond en gewerkt heeft. Allemaal elementen die samen een portret opbouwen.” Monique Quintart

EN Berthe Morisot, from feelings aroused by her paint¬ings. Original approach of a rebel painter, the only woman among impressionists for a long time.

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Monique Quintart

Born in Brussels in 1949. Studied journalism (ULB) and filmmaking (INSAS). Monique Quintart has produced, between 1973 and 2016, 17 long and short films, mainly documentaries.