LA FORÊT SACRÉE

Camille Sarret – France, 2015, 52’, vo Fr

VEN | VRIJ  27/01

16:30 Salle 3

FR Martha Diomandé revient en Côte d’Ivoire, dans le village où elle a été excisée par sa grand-mère. Elle sait que l’éradication de cette pratique, qui est d’abord un rituel de passage ne pourra pas se faire sans les exciseuses. Quelles stratégies utiliser pour changer les coutumes quand on ne veut pas blesser celles qu’on aime, les anciennes du village? Un combat politique et social, mais aussi intime et familial. Démarche inspirante.

NL Martha Diomandé keert terug naar Ivoorkust, naar het dorp waar haar grootmoeder een genitale verminking op haar uitvoerde. Ze weet dat het uitroeien van deze praktijk, in feite een overgangsritueel, onmogelijk zal zijn zonder de medewerking van de vrouwen die ervoor moeten instaan. Welke strategieën kan je inzetten om tradities te verande¬ren, als je degenen van wie je houdt, de oudere vrouwen van het dorp, niet wil kwetsen? In deze politieke en sociale strijd zijn ook intieme gevoelens en familie niet weg te denken. Een inspirerende aanpak.

EN Martha Diomandé comes back to the Ivory Coast where she had been excised. How does one change old customs without hurting those you love?

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE ET DU GAMS

Camille Sarret

Journalist, press, radio, TV and web editor (Le Monde diplomatique, Rue 89, Radio France International, TV5 Monde). ‘La forêt sacrée’ is her first feature film.