PAPA ZAZA

Belgium │2020│ 8 min | VO FR / EN subtitles

FR

Fleur raconte l’histoire de la maladie de son papa, Zaza, qui perturbe son quotidien et celui de ses frères alors qu’ils essayent de grandir et jouer, comme tout enfant. La maladie est racontée à travers les yeux, et la voix, d’une enfant, montrant un nouvel angle d’une situation fréquente. L’attente d’un papa hospitalisé se révèle perturbante pour des enfants trop jeunes pour tout comprendre. 

EN

Fleur tells the story of the illness of her dad, Zaza, which disrupts her daily life and that of her brothers as they try to grow up and play, like any child. The disease is shown through a child’s eyes and voice. Here is a new perspective of a common situation: waiting for their father’s return from a hospital is disruptive for children too young to understand everything.

NL

Fleur vertelt het verhaal van de ziekte van haar vader, Zaza, die haar dagelijks leven en dat van haar broers verstoort terwijl ze proberen op te groeien en te spelen, zoals elk kind. De ziekte wordt verteld door de ogen en de stem van een kind, waarbij een nieuwe invalshoek van een veel voorkomende situatie wordt getoond. Het wachten op een in het ziekenhuis opgenomen vader blijkt storend voor kinderen die te jong zijn om alles te begrijpen.

Geraldine Charpentier

FR

Née en France en 1994, Géraldine Charpentier est diplômée de l’atelier de cinéma d’animation de la Cambre.

EN

Born in France in 1994, Géraldine Charpentier graduated from the La Cambre animation film workshop.

Virtual Encounters

ELLES S’ANIMENT

FR Voyage surprenant au cœur de l’animation de Belgique et d’ailleurs : odes à la liberté, la poésie et l’humour.

NL Subversieve reis doorheen de wereld van de animatie in België en elders: een lofzang op vrijheid, inventiviteit, poëzie en humor.

EN A subversive and surprising journey to the heart of belgian animation and abroad: odes to freedom, inventiveness, poetry and humour.

Production

Director, scriptwriter : Geraldine Charpentier
Production/ Diffusion : ADIFAC (Association de diffusion des Films d’Animation de la Cambre, Brussels) – http://www.adifac.be