Formulaire – Appel à courts-métrages 2021 | FORMULIER – OPROEP TOT KORTFILMS 2021

    Votre nom & prénom | Naam en voornaam* :

    E-mail* :

    Contact(s) de la (des) réalisatrice(s) | Contact(s) van de regisseuse(s)(*) * :
    (*) Toute personne qui s'identifie en tant que "femme" | Iedereen die zich als ‘vrouw’ identificeert

    Nom & Prénom | Naam en voornaam* :

    La (les) réalisatrice(s) | De regisseuse(s)* :

    Adresse | Adres :

    Tel. | Telefoonnummer :

    E-mail* :

    Site Web | Website :


    Titre original du court-métrage | Originele titel van de kortfilm* :

    Données techniques | Technische gegevens :

    Année de production (de 2017 au plus tôt) | Productiejaar (vanaf 2017)* :

    Durée (en minutes) - entre 3 minutes et 58 minutes | Looptijd (in minuten) - van 3 minuten tot 58 minuten* :

    Langue(s) originale(s) du court-métrage | Oorspronkelijke taal (talen) van de kortfilm*:

    Sous-titre(s) disponible(s) | Ondertiteling voorzien* : Aucun - GeenFRNLEN
    (Het team is vooral Franstalig. Daarom uw film niet in het Frans is, ondertitels zijn sterk aanbevolen).

    Genre | Soort* : Fiction - FictieDocumentaireAnimation - AnimatieAutres - Andere

    Format du film | Filmfomaat (MP4, DCP, MOV, etc.)* :

    Synopsis (max. 10 lignes) | Synopsis (max. 10 lijnen)* :

    Thématique(s) | Thema(‘s)* :

    Note d'intention (max. 15 lignes) | Intentie van de regisseuse(s) (max. 15 lijnen)* :

    Biographie succincte de la ou des réalisatrices (max 15 lignes) | Korte biografie van de regisseuse(s) (max 15 lijnen)* :

    Film réalisé dans le cadre | Film gemaakt in het kader van* : Scolaire - SchoolPersonnel - PersoneelBourse - BeursProfessionnel - Professioneel

    Film Preview :
    Online preview URL :
    Password :

    Trailer URL :


    Production (facultatif) | Productie (optioneel) :

    Personne contact | Contactpersoon :

    Adresse | Adres :

    Tel. | Telefoon :

    E-mail :

    Site Web | Website :


    Distribution (facultatif) | Distributie (optioneel) :

    Personne contact | Contactpersoon :

    Adresse | Adres :

    Tel | Telefoon :

    E-mail :

    Site web | Website :


    Pour plus d’informations sur le festival Graines de Cinéastes ou envoi de matériel preview et/ou autres, veuillez contacter :

    Wilt u meer informatie over het festival Graines de Cinéastes ontvangen of voorvertoningsmateriaal verkrijgen, gelieve deze persoon te contacteren :

    Harmonie Maquinay
    Responsable Programmation du festival | Verantwoordelijke Programmatie festival Graines de Cinéastes
    + 32 (0)495 76 51 18
    grainesdecineastes@gmail.com    captcha