Wie zijn we?

« Draai films, dames! » zei Alice Guy Blaché in 1914. Een eeuw later geven vrouwelijke cineasten nog steeds gehoor aan de oproep van deze pionierster van de film en blijven ze onze kijk op de wereld verrijken met vernieuwende creaties en unieke perspectieven.

Dames Draaien is actief in de artistieke en culturele wereld, en dan meer bepaald om het werk van vrouwen  in de audiovisuele en multimedia sector te promoten. De vereniging legt een brede werking aan de dag, zoals het organiseren en begeleiden van socio-culturele evenementen, festivals, tentoonstellingen, ateliers, conferenties en artistieke voorstellingen.

Dames Draaien is een intersectioneel en inclusief platform voor uitwisseling, dat een breed scala aan ervaringen en identiteiten erkent en verdedigt. Het festival nodigt alle filmmaaksters uit om hun films in te schrijven.

Onze doelstellingen

Algemene doelstellingen: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en de gender gerelateerde discriminatie wegwerken. De filmwereld blijft gedomineerd door mannen, wat zich laat voelen in de huidige filmproductie. Er bestaat sterk cinematografisch werk van vrouwen maar dat komt niet echt aan bod in de traditionele distributiekanalen. De vereniging ‘Dames Draaien’ probeert hieraan te verhelpen.

Specifieke doelstellingen: het werk van cineastes van over de ganse wereld beter doen kennen en verspreiden. De vzw is uitgegroeid tot een referentie in de wereld van de vrouwencinema en beschikt over een sterk internationaal netwerk; daardoor kan ze, sinds haar ontstaan, elk jaar een internationaal film festival organiseren. De vereniging is ook actief op lokaal vlak en gaat via het project On The Road (OTR) de boer op om bij plaatselijke verenigingen films van vrouwen te tonen en te bespreken.

Onze visie

Film draagt bij tot onze collectieve beeldvorming. Film vertelt ons heel wat over de verscheiden opvattingen in het sociale en culturele veld. Zo bieden films van vrouwen ons een voorstelling van de wereld en van hun leven die onlosmakelijk verbonden is met hun vrouw-zijn. De inhoud van hun films is rijk, gevarieerd en vernieuwend op inhoudelijk vlak (keuze van de onderwerpen, de visie op de relatie man-vrouw) en ook vernieuwend op vormelijk vlak (specifieke relatie tot de techniek, tijd, ruimte).

Onze activiteiten

Elk jaar organiseert ‘Dames draaien’ een festival van films van vrouwen. De cineastes komen zelf hun film voorstellen. Na elke projectie is er een debat met het publiek. Het festival bestaat uit de voorstelling van zo’n 20 films, uitreiken van de prijs ‘Cinegelijk’ aan een student(e) die een film gemaakt heeft met als thema de gelijkheid man-vrouw, een activiteit in de secondaire scholen ‘gelijkheid in de cinema’ met speciale voorstellingen, vooraf is er technische uitleg over filmen en achteraf is er een debat over de gelijkheid man-vrouw; verder zijn er tijdens het festival nog talrijke interventies en debatten met experts over de aangebrachte thema’s en is er een MasterClass voor publiek en professionelen uit de filmwereld waarbij gefocust wordt op techniek, ook een aspect dat bij het maken van een film te pas komt.