Schenking

Als promotor van films, gemaakt door vrouwen uit de hele wereld, creëert Dames Draaien met dit festival een uniek evenement in Brussel. Toch is ons festival kwetsbaar. Het hangt af van publieke fondsen en die zijn niet meteen in topvorm!


Als u ons project wil ondersteunen en een schenking wil doen, dan draagt u bij tot:
• De promotie en de verspreiding van het werk van jonge, talentvolle vrouwelijke filmmakers
• Een evenement dat de ruimte biedt voor een andere blik, soms tegendraads, vaak indringend, over de wereld en de maatschappij
• De valorisering van de diversiteit van de culturen in Europa en elders in de wereld
• Het onthaal van gerenommeerde vrouwelijke kunstenaars, die hun passie voor hun werk met ons komen delen
• De samenwerking tussen kunstenaars uit België en uit andere landen
… en het stimuleren van een enthousiast vrijwilligersteam!


Hoe kunt u ons steunen?

Maak een gift over via overschrijving, gericht aan:
Elles Tournent asbl/Dames Draaien vzw,

Middaglijnstraat 10,

1210 Brussel
IBAN: BE08 0688 8936 2513
Met de vermelding “Schenking Festival”

Als donor zal uw naam op de website vermeld worden (aangeven indien niet gewenst).

Dank u !