NETWERK DAMES DRAAIEN

Vrouwen zijn steeds duidelijker aanwezig in de filmindustrie en de audiovisuele sector. Ze bouwen netwerken uit om hun oeuvre meer zichtbaarheid te geven en een cultuurbeleid te promoten dat vrouwen een evenwaardig aandeel toekent. Er blijft inderdaad nog een lange weg af te leggen voor een echte gendergelijkheid bereikt is… Het verdedigen van het culturele oeuvre van vrouwen zal ook de komende jaren nog heel wat inspanningen vergen.

Als promotor van films, gemaakt door vrouwen, speelt de vereniging Dames Draaien hierin een actieve rol, op internationaal niveau. Ze zet zich in voor uitwisseling en voor de ondersteuning van de vrouwelijke visie in films. Dames Draaien volgt alle kwesties die onderhandeling vergen van nabij op en draagt haar steentje bij aan de internationale debatten over de plaats van vrouwen in de audiovisuele cultuur.

WELKE NETWERKEN EN WELKE ACTIES?

Als promotor van films, gemaakt door vrouwen, neemt Dames Draaien deel aan de internationale debatten over de plaats van vrouwen in de audiovisuele cultuur. Afgelopen jaar was Dames Draaien meer bepaald aanwezig op het Festival de Films de Femmes van Créteil, in Cannes, of op het Festival Some Prefer Cake in Bologna. Op de Berlinale was Dames Draaien uitgenodigd op een ronde tafel bijeenkomst voor een “Call To Action”, georganiseerd door Pro-Quote Film, gevolgd door een internationale bijeenkomst van Festivals van Films, gemaakt door vrouwen. Op het One Women Int Film Festival van Chengdu (China) nam Dames Draaien deel aan een discussiepanel rond het thema: Wat heeft een festival van films, gemaakt door vrouwen, onze maatschappij te bieden? In België en de regio Brussel, o.a. in samenwerking met de Franstalige vereniging voor Belgische Filmmaaksters Elles Font Des Films, heeft Dames Draaien projecties georganiseerd tijdens de dag van de filmmaaksters in Delta, het nieuwe Cultuurhuis van Namen. Dames Draaien heeft ook samengewerkt met het AVG voor het opzetten van de tentoonstelling “Vrouwen vrij, een andere wereld “, door videoclips met getuigenissen te verwezenlijken voor de tentoonstelling.