NETWERK DAMES DRAAIEN

Vrouwen zijn steeds duidelijker aanwezig in de filmindustrie en de audiovisuele sector. Ze bouwen netwerken uit om hun oeuvre meer zichtbaarheid te geven en een cultuurbeleid te promoten dat vrouwen een evenwaardig aandeel toekent. Er blijft inderdaad nog een lange weg af te leggen voor een echte gendergelijkheid bereikt is… Het verdedigen van het culturele oeuvre van vrouwen zal ook de komende jaren nog heel wat inspanningen vergen.

Als promotor van films, gemaakt door vrouwen, speelt de vereniging Dames Draaien hierin een actieve rol, op internationaal niveau. Ze zet zich in voor uitwisseling en voor de ondersteuning van de vrouwelijke visie in films. Dames Draaien volgt alle kwesties die onderhandeling vergen van nabij op en draagt haar steentje bij aan de internationale debatten over de plaats van vrouwen in de audiovisuele cultuur.

In 2014 heeft Dames Draaien haar activiteiten op internationaal vlak verder uitgebouwd. En het is een bijzonder leerrijk jaar gebleken, met een hele rits interventies, van diverse aard! Zo maakte Dames Draaien op de Berlinale in februari deel uit van het discussiepanel rond het thema “Get yourself connected”. In maart trad ze op als moderator bij het colloquium “Femmes et Cinéma” op het Festival van vrouwenfilms in Créteil (Parijs). Een colloquium dat heel wat prestigieuze persoonlijkheden bijeenbracht, zoals Kate Millet, Anne Houtman (hoofd van de EG-vertegenwoordiging in Parijs), of de filmmaaksters Maria de Medeiros en Dominique Gros. In juni nam Dames Draaien deel aan het colloquium “Des chiffres et des lettres. Femmes et cinéma”, in het kader van het Forum des Images in Parijs, onder de auspiciën van het Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. In juni waren we dan weer aanwezig op het Flying Broom Festival in Ankara, waar we deelnamen aan het rondetafelgesprek “Women, Gender and Cinema”. En aan de Universiteit van Braga (Portugal), mocht een delegatie van Dames Draaien het project Cinégalité/ Cinemagelijk komen voorstellen, in het kader van het symposium “Gender in focus. (New) trends in Media”.