VRIJ_27_09 | 16:30 | ROTONDE

CINEMAGELIJK PRIJSUITREIKING

Uitreiking van de prijs CINEMAGELIJK door de Vrouwenraad en Staatssecretaris BHG Bruno De Lille aan een student(e) voor een film die het thema gelijkheid tussen vrouwen en mannen in een niet-stereotiep en vernieuwend perspectief benadert. Doel is de positieve uitstraling van jong filmtalent en de gelijkheid v/m in film te promoten. De bekroonde film wordt na de uitreiking vertoond. (gratis entree)

De jury 2013 bestaat uit :

•••••Magda De Meyer (Vrouwenraad , voorzitter)      

••••Prof. Magda Michielsens (stichtster
        Vrouwenstudies en genderexperte)

••••Nora De Kempeneer (De Markten)

••••Julie Duret (BOZAR Cinema)

••••Joke Goovaerts (Lichtpunt)

•••••Marleen François (Sabam)

••••Saddie Choua (filmmaakster/schrijfster)

••••Mieke Verdin (actrice)

••••Linda Van Tulden (Piazza)

••••Rita Van Gool (Vrouwenraad)

••••Sigrun Jorissen (Vrouwenraad)

••••Hilde Wils (actrice)